Przemysł Papierniczy

Przemysł Papierniczy


Prefabrykacja i montaż zbiorników, pulperów, rurociągów technologicznych, konstrukcji ze stali austenitycznej oraz duplex. Powierzchnie wewnętrzne zbiorników i rurociągów (Headbox piping) polerowanych jak również elektropolerowanych o chropowatości Ra < 0,8um Montaż aparatów i urządzeń.
 
Przemysł Petrochemiczny

Przemysł Petrochemiczny


Prefabrykacja i montaż zbiorników (stal węglowa, austenityczna) rurociągów technologicznych (stal węglowa, nisko i wysokostopowa, austenityczna, duplex), konstrukcji stalowych tj. estakady rurociągów, podpory, kanały powietrza, kanały spalin, kominy.
 
Przemysł Energetyczny

PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY


Prefabrykacja i montaż zbiorników, rurociągów technologicznych oraz orurowania turbin (stal węglowa nisko i wysokostopowa) a także montaż aparatów i urządzeń.

ZBIORNIKI CHEMICZNE


Prefabrykacja i montaż zbiorników w tym kriogenicznych z układaniem foamglas i betonem wraz z ich orurowaniem. Prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych.
 

Zaufali Nam