Przemysł Celulozowo-papierniczy


Prefabrykacja i montaż zbiorników, pulperów, rurociągów technologicznych, konstrukcji ze stali austenitycznej oraz duplex. Powierzchnie wewnętrzne zbiorników i rurociągów (Headbox piping) polerowanych jak również elektropolerowanych o chropowatości Ra < 0,8um Montaż aparatów i urządzeń.
 

Przemysł Paliwowo-energetyczny


Prefabrykacja i montaż zbiorników (stal węglowa, austenityczna) rurociągów technologicznych (stal węglowa, nisko i wysokostopowa, austenityczna, duplex), konstrukcji stalowych tj. estakady rurociągów, podpory, kanały powietrza, kanały spalin, kominy.
 

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY


Prefabrykacja i montaż zbiorników, rurociągów technologicznych oraz orurowania turbin (stal węglowa nisko i wysokostopowa) a także montaż aparatów i urządzeń.

PRZEMYSŁ CHEMICZNY


Prefabrykacja i montaż zbiorników w tym kriogenicznych z układaniem foamglas i betonem wraz z ich orurowaniem. Prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych.
 

Zaufali Nam